Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Specialist

Flera års erfarnehet

Säkerhet

Säkerhet är A & O

Kostnadseffektivt

Tar fram lösningar

ENT Energiteknik AB

Med på resan mot säkrare och smartare elnät

ENT Energiteknik AB har sedan starten 1988 byggt upp en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbank vilket kommer våra kunder till godo!

ENT har som ambition att vara med i den utveckling som sker i våra elnät och elstationer.

Ökad personsäkerhet i anläggningar och intelligens i elnät är ledord som kommer styra den framtida utvecklingen.

Vi vill på ett kostnadseffektivt sätt vara med och ta fram dessa lösningar!

ENT Energiteknik AB

Våra tjänster

ENT har medarbetare med specialistkunskaper inom olika arbetsområden.

Vi erbjuder allt från idésituation till att projektera en anläggning.

I många projekt arbetar vi nära vår uppdragsgivare och blir då en extra resurs som kan bidra med kompetens och kreativa lösningar.

Här är våra huvudsakliga arbetsområden.